مرکز اطلاعاتی سرویس ملی بهداشت انگلیس می گوید آمار جدید حاکی از آن است که مصرف داروهای ضدافسردگی در انگلیس همزمان با رکود اقتصادی در این کشور به علت بحران مالی جهانی در سه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  بر اساس ارقام منتشر شده ، میزان تجویز این داروها از ۳۴ میلیون مورد در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ به ۴۳٫۴ میلیون مورد در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ رسیده است.

در همین دوره زمانی مصرف داروهای ضداضطراب با هشت درصد افزایش از حدود شش میلیون مورد به ۶٫۵ میلیون مورد و میزان مصرف داروهای خواب‌آور با سه درصد افزایش به ۱۰۲ میلیون مورد رسیده است.

کارشناسان می‌گویند این افزایش ممکن است به علت استرس ناشی از بحران اقتصادی باشد که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد و همچنین ممکن است به آگاهی بیشتر افراد نسبت به بیماری روانی مربوط باشد.

به گفته کارشناسان افسردگی در برخی از افراد بدون عامل بیرونی رخ می‌دهد، اما در بسیاری از افراد نیز حوادث استرس‌زا مانند از دست دادن شغل، دارایی یا از دست دادن نزدیکان به افسردگی می‌انجامد.

آمارها حاکی از آن است که افسردگی هر سال به علت از دست رفتن درآمد افراد و هزینه درمانی حدود ۱۱ میلیارد پوند برای اقتصاد انگلیس زیان ایجاد می‌کند.

منبعبرخی همکاران

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

انجمن علمی رادیولوژی ایران

انجمن علمی رادیولوژی ایران

انجمن جراحان دهان و فک و صورت

انجمن جراحان دهان و فک و صورت

انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران

انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران

آکادمی جراحی زیبایی آمریکا

آکادمی جراحی زیبایی آمریکا

انجمن پزشکی خواب ایران

انجمن پزشکی خواب ایران

انجمن بین المللی تحقیقات دهان و داندان آمریکا

انجمن بین المللی تحقیقات دهان و دندان آمریکا

انجمن ارتودنتیست های ایران

انجمن ارتودنتیست های ایران

مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی

مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی

مرکز تحقیقات علوم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات علوم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پایگاه دندان پزشکی ایرانیان

پایگاه دندان پزشکی ایرانیان

انجمن تحقیقات راینولوژی

انجمن تحقیقات راینولوژی

انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

کنگره بین المللی ایمپلنت خلیج فارس

کنگره بین المللی ایمپلنت خلیج فارس

دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران

دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران

NRITLD

NRITLD