کلاپس کاردیوواسکولار موجب مرگ ناگهانى  می شود . کلاپس کاردیوواسکولار غیر منتظره و مرگ بیشتر مواقع در اثر فیبریلاسیون بطنى در بیماران مبتلا به بیمارى زمینه‌اى شریان کرونر همراه با انفارکتوس میوکارد حاد یا بدون آن به‌وجود مى‌آید.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  سایر علل شایع در جدول (تشیخص افتراقى کلاپس کاردیوواسکولر و مرگ ناگهانی) لیست شده‌اند.

علل آریتمیک توسط اختلالات الکترولیتى (در ابتدا هیپوکالمی)، هیپوکسمی، اسیدوز، یا تخلیه سمپاتیکى ماسیو، که در صدمه CNS اتفاق مى‌افتد، تحریک مى‌شوند.

انجام بلافاصلهٔ احیاء کار دیوپولمونرى (CPR) و به‌دنبال آن دستورات پیشرفتهٔ حفظ حیات اصولى خواهد بود.

فیبریلاسیون بطنی، یا آسیتول، بدون انجام CPR در مدت ۶-۴ دقیقه، معمولاً موجب مرگ خواهد شد.

تشیخص افتراقى کلاپس کاردیوواسکولر و مرگ ناگهانى

۱. فیبریلاسیون بطنى به‌علت:
- ایسکمى میوکارد (بیمارى شدید شریان کرونری، MI حاد)
- نارسائى احتقانى قلب
- کاردیومیوپاتى دیلاته یا هیپرتروفیک
- میوکاردیت
- بیمارى دریچه‌اى [استنوز آئورت، پرولاپس دریچه میترال (نادر)]
- سندرم‌هاى پیش هیجانى (ولف – پارکینسون – وایت)
- سندرم‌هاى QT طولانى (مادرزادی، ناشى از دارو)
۲. آسیستول یا برادیکاردى شدید
۳. کاهش شدید و ناگهانى در حجم ضربه‌اى بطن چپ در اثر:
- آمبولى ریوى ماسیو
- تامپوناد قلبى
- استنوز شدید آئورت
۴. کاهش شدید و ناگهانى در حجم داخل عروقى مانند:
- آئوریسم پاره‌‌شده آئورت
- دیسکسیون آئورت

اگر ایست قلبى در ساعت‌هاى اولیه یک MI حاد به‌علت فیبریلاسیون بطنى بود، پیگیرى به‌عنوان مراقبت استاندارد پس از MI مى‌باشد.

براى بیمارانى که از یک ایست فیبریلاسیون بطنى نجات یافته‌اند، ارزیابى گسترده، از جمله ارزیابى آناتومى کرونری، فونکسیون بطن چپ، و تست‌هاى الکتروفیزیولوژیک تهاجمی، توصیه مى‌شود.

درمان بلندمدت با داروهاى ضدٌ آریتمی، کاشتن یک دفیبریلاتور اتوماتیک، و / یا جراحى قلب (پیوند باى‌پس شریان کرونری، آنوریسکتومی، یا رزکسیون / برداشت مرکز آریتمی) ممکن است لازم باشد.

منبعبرخی همکاران

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

انجمن علمی رادیولوژی ایران

انجمن علمی رادیولوژی ایران

انجمن جراحان دهان و فک و صورت

انجمن جراحان دهان و فک و صورت

انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران

انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران

آکادمی جراحی زیبایی آمریکا

آکادمی جراحی زیبایی آمریکا

انجمن پزشکی خواب ایران

انجمن پزشکی خواب ایران

انجمن بین المللی تحقیقات دهان و داندان آمریکا

انجمن بین المللی تحقیقات دهان و دندان آمریکا

انجمن ارتودنتیست های ایران

انجمن ارتودنتیست های ایران

مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی

مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی

مرکز تحقیقات علوم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات علوم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پایگاه دندان پزشکی ایرانیان

پایگاه دندان پزشکی ایرانیان

انجمن تحقیقات راینولوژی

انجمن تحقیقات راینولوژی

انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

کنگره بین المللی ایمپلنت خلیج فارس

کنگره بین المللی ایمپلنت خلیج فارس

دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران

دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران

NRITLD

NRITLD